сеп. 282007
 

Разглеждах закона за движение по пътищата, за да се ориентирам за правилата за детските седлаки. Този въпрос ме чопли от известно време и все се заричах да го проверя.

Член 137в, алинея 2 и 3 казват следното:

(2) За деца с ръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства от категориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани със системи за обезопасяване, се използват системи за обезопасяване на деца от пълния или непълния клас по смисъла на чл. 137б, ал. 2, съобразен с теглото на детето в съответствие с чл. 137б, ал. 1.

(3) В моторните превозни средства от категории M1, N1, N2 и N3, които не са оборудвани със системи за обезопасяване, не се допуска превозването на деца под тригодишна възраст, а децата на възраст три и повече години и с ръст под 150 сантиметра заемат седалка, която не е предна.

Това звучи сякаш на 3 и повече години може да се пътува и без детско столче, стига детето да е на задната седалка. Но на мен не ми звучи логично – 3 години още са си крехка възраст… Някой има ли по-добро тълкование?

 Posted by at 17:06