Ное. 282008
 

Сещате ли се за учителя Йода и неговите проблеми със словореда? Успях да идентифицирам негова намеса в техническо задание по един търг. Естествено няма да споменавам кой търг и за коя администрация, но ще споделя с вас някои от характерните за Йода изречения.

Започваме с по-лек случай. Става дума за етапите, през които минава изпълнението на проекта:

Различните етапи се допуска да се припокриват и да се изпълняват едновременно.

Аз бих използвал „Допуска се различните етапи да се припокриват…“. Но да преминем към точката „Съвместимост на системата“

Всички части от системата трябва да са интегрирани (или възможност за интеграция да бъде предоставена) и данните да се събират по централизиран начин в една база данни.

Следващата интересна точка е „Въвеждане на данни и методи за обмяна“

Като индустриален стандарт XML трябва да се използва при обмяна на информация с други системи.

И сега нещо за „Капацитет на системата“

Около ХХХ записа годишно се очаква да има.

Тук ще вмъкна две изречения за скоростта, които са долу-горе добре като словоред, но са много забавни като описание на изискване (това е в техническото задание, не в някакъв чат):

Интернет интерфейса на системата трябва да осигурява достатъчно бърза скорост на работа, като се вземе предвид настоящото качество на телекомуникациите. Въвеждането на данни, редакция, преглед и справки не трябва да карат потребителя да чака.

Като си говорим за потребители и роли, разбираме, че

Други роли трябва да могат да бъдат създавани.

Стигаме и до справките и тяхната визуализация:

За (определен тип обекти), (тип визуализация) би следвало да се използва.

И като говорим за достъп до данни, трябва да следим кой потребител какво прави:

Информация за имената, паролите и транзакциите извършени трябва да се записва.

Има още много „бисери“ в документа, но стига толкова…

 Posted by at 14:32