ян. 272009
 

„Нови 1 млн. кв. м. жилища в София“, пише в Дир.БГ. Бърза сметка: цената на жилищата в София средно е малко над 1000 евро на квадрат. Значи ли това, че строителните лами се надяват да лапнат над 1 милиард евро за година само от жилища в София? Това са над 2 милиарда (2 000 000 000) лева. Само от жилищата! Е това е лакомия.

Няма как да стане при БВП около 60-70 милиарда за цялата страна.

Ех… все пак това има и добра страна. В средносрочен план се надявам да се уредим с по-голяма къщичка. И предвид тази ситуация… цените ще стават все по-изгодни 🙂

 Posted by at 10:29