Чухте ли… май някакъв вот имало?

 Общи  Коментарите са изключени за Чухте ли… май някакъв вот имало?
фев. 272009
 

Правителството оцеля при седми вот на недоверие

Това чета в online изданието на вестник СЕГА. Това не е на първа страница, а е петата (!) поред новина за деня в секция „България“. Нарежда се веднага след „София проверява чистотата за конфликт на интереси“. Явно не е най-важното. Просто някакъв си вот.

Ми логично. Вече никой не вярва ни на правителство, ни на опозиция.

И двете страни се надяваха да изкарат дивиденти от този вот. Правителството – чрез отчет на розовите страни на управлението си пред избирателите (Сергей говорил повече от час по време на дебатите). Опозицията – с дребнави и смешни опити да показват зъби.

Сигурно много са се постарали. Там, в парламента. И двете страни са се подготвяли старателно, седмици наред. Управляващите са събирали де що има добри новини: представям си по една тумба чиновници във всяко министерство, които изписват успехите и предават заветната папка един час преди крайния срок на (секретарката на) министъра, за да я даде после той на министър-председателя. Опозицията – обратно, са набирали мощ в хулите си: представям си Костов казва на Абаджиев „остави този компромат, ще го използваме за вота“. Седмици наред кипи излишен труд и се хаби енергията на и без това не-много-енергичните бюрократи.

И всичко това отиде зян. Защото вече никой не ги гледа и слуша.

 Posted by at 16:08
фев. 262009
 

И така, от първата част стана ясно, че искам да получа много точно колко време е отнел даден процес, като имам дата на започването и завършванвето му. Първия интересен момент, за който се сетих е какво правим при промяната на часовника през пролетта и есента (т.нар. DST). За щастие Oracle се справя автоматично с този проблем когато се използва „TIMESTAMP WITH LOCAL TIMEZONE“ (TSLTZ) (metalnik note 359119.1).

Понеже ми е много лесно да работя с тип DATE (там нещата са много прости), отначало си направих една функция, която да превръща подадените и TSLTZ в DATE и после – както си знам. Когато се извадят две DATE полета, резултата е дробно число, което се обаработва много лесно: цялата част е разликата между двете дати в дни, а дробната – в части от деня. Т.е. ако умножа (datе2 - datе1) * (24 * 60 * 60), получавам точно разликата в секунди.

Тук има две подробности: първо, така губим точността до секунда и второ, губим DST информацията. С второто се справих като нормализирах TSLTZ до гринуичко време преди да ги обърне в тип DATE:

create or replace function ts_diff_to_second(t1 in timestamp, t2 in timestamp) return number is
-- Gives the difference, in seconds, between 2 timestamps
-- Created by yavor Ivanov
 dat1 date;
 dat2 date;
 utc_t1 timestamp;
 utc_t2 timestamp;
 res number;
begin
 -- first we convert the timestamps to GMT to prevent DST problems
 utc_t1 := SYS_EXTRACT_UTC(t1);
 utc_t2 := SYS_EXTRACT_UTC(t2);
 -- then we convert the timestamps to dates, so we can easily substract them
 dat1 := utc_t1;
 dat2 := utc_t2;
 -- now we substract and convert to seconds
 res := (dat2-dat1)*24*60*60;
 return(res);
end;

До тук добре. Тази функция работи много хубаво и за повечето практически случаи е достатъчна. Обаче в нашата система доста неща се случват за периоди, по-малки от една секунда. За това задълбах в аритметиката на TSLTZ.

Когато се извадят две TSLTZ полета, резултата не е число, а е от изкелиферчения тип INTERVAL DAY TO SECOND. Характерното за този тип е че ако не си му свикнал, е трудно да боравиш с него 🙂

Първо да видим как изглежда резултата:

SQL> select send_time - receive_time Total_time
 2  from documents_proba
 3 where idDocument = 4379451;
 
TOTAL_TIME
-------------------
+000000000 00:00:05

Това идва да ни каже, че между пристигането и изпращането на този документ са минали +000000000 дни, 00 часа, 00 минути и 05 секунди. Първото, което прави впечатление тук е, че пак ни няма милисекундите 🙁

Втори опит:

SQL> select to_char(send_time - receive_time, 'FF') Total_time
 2  from documents_proba
 3 where idDocument = 4379451;
 
TOTAL_TIME
---------------------------
+000000000 00:00:05.828000

С това заклинание видяхме четири неща:
– частите от секундата си ги има, не са изгубени
– при първия пример oracle даже не си играе да закръгля, а направо отрязва частите от секундата (5.828 става на 5)
– to_char работи (долу-горе) и за INTERVAL, макар в документацията да не е описано как
– FF, което във форматирането на to_char би трябвало да връща само частите от секундата, наистина ги показва, но показва и всички друго

Тук някой може да си помисли, че съм тръгнал да parse-вам този резултат. Но истината е, че има и по-лесен начин. Има една функция EXTRACT, която със своя странен синтаксис ни позлвоява да получим части от interval (или друг тип) променлива.

Ето следващия пример:

SQL> select extract(second from send_time - receive_time) Total_time
 2  from documents_proba
 3 where idDocument = 4379451;
 
TOTAL_TIME
----------
   5,828

Както виждате, синтаксиса наистина е… абе нека го кажем „новаторски“. Вместо прости параметри функцията поема нещо като команда на английски – в случая извади_ми(секундите от този_израз). Ето още няколко красиви приемра от документацията:
EXTRACT(month FROM order_date)
EXTRACT(YEAR FROM TO_DATE(hire_date, 'DD-MON-RR'))
EXTRACT(TIMEZONE_REGION FROM TIMESTAMP '1999-01-01 10:00:00 -08:00')
EXTRACT(DAY FROM (SYSDATE - order_date) DAY TO SECOND )

И така… щастлив, че вече си имам секундите, настъпих следващата мотика. Ако интервала между двете TSLTZ полета е, да кажем, 02:34:12.323 (т.е. 2 часа, 34 минути и 12.323 секунди), extract(second from …) ще получим само секундите, т.е. 12.323. А това не е добре. За това функцията трябва да взема дните, часовете и минутите и да ги умножава по каквото трябва. В крайна сметка се получи следната функция:

create or replace function ts_diff_to_second2(t1 in timestamp, t2 in timestamp) return number is
 -- Gives the difference, in seconds and up to milisecond, between 2 timestamps
 -- Created by yavor Ivanov
 dif INTERVAL DAY TO SECOND;
 res number;
begin
 -- get the difference
 dif := t2 - t1;
 -- convert every element to seconds
 res := extract(day from dif) * 24 * 60 * 60;
 res := res + (extract(hour from dif) * 60 * 60);
 res := res + (extract(minute from dif) * 60);
 res := res + extract(second from dif);
 return(res);
end;
 Posted by at 14:02

А колко време мина?

 Без категория  Коментарите са изключени за А колко време мина?
фев. 262009
 

Покрай проекта за електрическото правителство витае въпроса за отговорността на ЕСОЕД за обработката и доставката на съобщенията документите, които пренася. Тук има две противоречиви изисквания. Първото е, че трябва да прекараме всички документи достатъчно бързо. Има определен интервал, в който можем да доставяме даден документ. Ако изтече, т.е. не успеем да го доставим, се случват лоши неща. Второто е една… хм… интересна закачка, заложена в чл. 18 от наредбата за ЕСОЕД и тълкуването му от МДААР, която не искам да коментирам.

Както и да е. В тази връзка имплементираме в системата много точно отчитане на времето. Първо, часовниците на всички сървъри са синхронизирани адски точно благодарение на СОЕВ – системата за отчитане на единно време, доставена от HP. После, много точно записваме кога един документ е постъпил в ЕСОЕД и кога сме успели да го изпратим (задължени сме по чл. 41 от наредбата). Освен това пазим и кога сме приключили с всички обработки, за да е ясно колко време документа се е бавил при нас и колко сме се опитвали да го изпращаме.

Tова е идеален пример за фундаменталната формула от теорията на опашките
R = S + W
където:
R е времето, което един документ прекарва в ЕСОЕД (response time);
S е времето, което е необходимо на ЕСОЕД за да обработи документа (service time);
W е изчакването на опашката за изпращане (queueing delay).
И докато ние правим всичко възможно да намалим S, ще се окаже, че за някои системи W е далеч по-голямо и в резултат някой може да обвини нас за голямото време R без да сме виновни.

За да запишем максимално точно всеки един момент, аз направих в БД полета от тип TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE. Избрах типа TIMESTAMP, защото DATE има точност само до секунда (през нас могат да минават доста документи в една секунда). Така в БД имаме възможност за запис на микросекунди (това е една милионна от секундата). За сега сървърите ни са под Windows и часовника дава само милисекунди, но аз мисля в перспектива… 🙂

Хм. Това въведение в проблема стана твърде дълго. За това ще опиша проблема и решението в следващия пост. Stay tuned!

 Posted by at 11:40

TimeZone Files, „version 4“

 Без категория  Коментарите са изключени за TimeZone Files, „version 4“
фев. 242009
 

При миграция към Oracle 11g има една малка, но дразнеща мотичка, свързана с timezone файла, използван от БД. Не мога да разбера защо DBUA, който прави толкова много и сложни неща, не се справя с това. Почти съм сигурен, че проблемите са политически, но не мога да схвана какви са.

Както и да е. Ако мигрирате от нещо по-старо от 10.2.0.4 към 11g, трябва първо да си оправите timezone файла. За всички относително съвременни patchsets (примерно 10.2.0.3 или 10.1.0.5) това става лесно с прилагането на patch bundle с opatch. Но ако имате шанса да сте на нещо по-старичко, като 10.1.0.4, нещата загрубяват.

Ето тук е много полезна следната metalink note: Applying „version 4“ Time Zone Files on an Oracle Database. В нея има една красива табличка с линкове и обяснения за коя версия какво се прави.

Enjoy 🙂

 Posted by at 17:14

5

 Без категория  1 Response »
фев. 232009
 

Пет…

 Posted by at 21:44

Пролетен семинар на БГПО

 Общи  Коментарите са изключени за Пролетен семинар на БГПО
фев. 132009
 

Колкото и невероятно да звучи, този път организаторите надминаха предишния. Предварителната програма е супер пълна с ценни неща и интересни лектори. Които, обаче, няма да коментирам. Просто не искам да се задълбочавам. Защото…

Малко са нещата, които могат да ме откажат да присъствам. Но точно на 25-и април сестра ми ще се омъжва. И така, за ужас на всички мои фенки, за пръв път от много години, ще пропусна сбирката 🙂

Пожелавам весело (и полезно!) изкарване на всички

 Posted by at 15:27

JABORAC

 Без категория  Коментарите са изключени за JABORAC
фев. 122009
 

Преди почти 3 години написах статията за JABORAC. Там написах, че девелъпърите трябва да се обучават, за да разберат как работи БД. Но така и не стигнах до конкретни мерки. Е, правил съм някои опити, но нищо сериозно.

Един опит за сприятеляване на девелъпърите с Oracle DB прави Cari Millsap. Попаднах на неговия документ „For Developers: Making Friends with the Oracle Database„.

Много ми харесаха следните думи:

Speed is a vital feature of good software. Speed doesn’t just happen by accident. It’s a feature that you have to design into good programs.

Точно в десетката!

И като цяло четивото е полезно, макар и според мен да е малко трудно за един developer. Дано има някаква полза. Аз разпечатах няколко копия и ги раздадох на по-обещаващите колеги. Един от тях сякаш наистина прояви интерес.

 Posted by at 17:39

Клониране на схема

 Без категория  3 Responses »
фев. 102009
 

Най-простия начин:

expdp system@db schemas=abc directory=data_pump_dir dumpfile=abc.dp logfile=exp_abc.log
impdp system@db schemas=abc directory=data_pump_dir dumpfile=abc.dp logfile=imp_abc.log REMAP_SCHEMA=abc:def

После трябва да се оправят само грантовете от други към тази схема.
Не че е кой-знае какво, ама ми писна всеки път да се чудя какъв беше синтаксиса за нещо толкова елементарно. За това го пиша тук. Ако не те интересува – just ignore.

 Posted by at 17:14

Patchset чуденка

 Без категория  Коментарите са изключени за Patchset чуденка
фев. 092009
 

Аз се занимавам с Oracle databse повече от 9 години. Правил съм какво ли не. Дълги години поддържах една относително сложна система с 12 сървъра, които си говорят – това включва инсталация, ъпгрейд и т.н. После започнах да работя по „външни проекти“ за клиенти на фирмата и там също съм правил бая инсталации и ъпгрейди (няма да наблягам на разликите между migration, upgrade и patch). Инсталирал съм и съм ъпгрейдвал доста от възможните комбинации от 8.1.5 до 11.1.0.7. И съм забелязал, че едно: няма скука тука.

С други думи няма случай, в който една инсталация или ъпгрейд да е протекла от началото до края безгрижно. Винаги има проблем – винаги! Бил той проблем с ъпгрейд скриптовете, с инсталера, с инсталацията на ОС, инсталацията на хардуера, мрежата… Веднъж в една инсталация на един двунодов клъстер изгърмяха 3 (!) от четирите захранвания на сървърите (по 2 на сървър, за да са резервирани). И в общи линии си знам, че щом има инсталация или ъпгрейд – ще има проблем, няма как. Нали за това съм troubleshooter. То ако става с цъкане на next аз гладен ще остана.

Забелязах и една друга интересна зависимост. Обикновено когато има проблеми с хардуера или операционната система, всичко по Oracle си минава перфектно. Ако няма проблеми по хардуера и ОС, задължително гръмва нещо по Oracle човръкните. Случва се да има супер тъжни дни, когато има проблеми навсякъде. Но никога не се случва всичко да мине като по вода.

Поне така беше до вчера.

Вчера (да, знам, че беше неделя) пачнах една система от 2 сървъра във failover cluster със 3 бази без грешка – от 11.1.0.6 на 11.1.0.7. Нищо не съм пипал по ОС (нито нещо се скапа без да го пипам). Ъпгрейда на двата oracle home-а си мина по вода с помощта на Oracle Universal Installer. Ъпгрейда на трите бази мина също толкова безгрижно, въпреки че са натоварени с всякакви компоненти. Нищо не гръмна.

Между другото, в Oracle 11 дори и прилагането на patchset към БД става с DBUA. Това е много удобно, защото assistant-а е доста стабилен и прави доволно количество предварителни проверки. Явно и самите скриптове са тествани доста. Евала!

И сега се чудя… след като всичко мина толкова лесно, дали да очаквам в най-скоро време тази система да се срине тотално? 😉

 Posted by at 17:43