юни 102009
 

Попаднах на следната обява от родния ми „Технически университет – Габрово“

Технически университет – Габрово търси да назначи асистент по математика на постоянен трудов договор.

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационната степен „магистър“. Съгласно закона за висшето образование кандидатите трябва да са не по-възрастни от 35 години. Необходими са умения в областта на линейната алгебра, аналитичната геометрия и математическият анализ.

Тъй като асистентът по математика обучава студентите по изброените вече дисциплини, умения в областта на компютърната техника както и знания по английски език не са необходими.

Катедра „Висша математика“ осигурява обучение преди започване на работа.

Документи се подават до 25 юни 2009г. За допълнителна информация…

Изрично е записано, че не ти трябват нито компютърна грамотност, нито владеене на английски език. И наистина, тези умения не са ти необходими за да преподаваш суха математика на младите студенти, дошли да се научат, примерно, на „Компютърни системи и технологии“.

В крайна сметка, кой каза, че математиката има нещо общо с компютрите?

Любопитен съм дали Nicodile може да каже нещо по въпроса 😉

 Posted by at 10:05