Kyle Hailey

 Без категория  Коментарите са изключени за Kyle Hailey
фев. 142010
 

Един от основателите на OakTable Network. Работил в Oracle Kernel Development, минал през Oracle Gold Support в Париж, после през Quest, за да се завърне в Oracle като един от „мозъците“, измислили OEM. Един от евангелистите на wait interface-а като мощен инструмент за performance troubleshooting/tunning. От четеното за него подозирам, че той стои и зад много полезния, но рядко използван механизъм за Direct Memory Access в Grid Control-a. В момента работи за Embarcadero, но като лектор се включва с Performance-related сесии на семинарите на Hotsos, NoCOUG, RMOUG, NYOUG, Oracle World и Dbforum (защо не и на BGOUG, някой ден?).

Човека има какво да сподели. И ще го сподели, на живо, макар и виртуално, в края на март. Подозирам, че ще си струва. Аз ще бъда „там“ 🙂

 Posted by at 18:59

Правилен индекс, грешен подход

 Без категория  Коментарите са изключени за Правилен индекс, грешен подход
фев. 082010
 

Това ще влезе в категория quick checks. Предварително казвам, че (все още) не познавам добре системата, за която става дума.

Днес ми излезе интересен въпрос: една таблица има няколко десетки милиона реда, с данни от 8 години насам. Има (not null) колонка с дата, по която има индекс. Колонката няма хистограма. Когато пуснем заявката select count(1) from tab where date_col > sysdate-1, съвсем правилно, се изпозлва съответният индекс, т.е. не сме в тази скучна ситуация „Oracle не ми използва индекса“. Обаче се прави Index Fast Full Scan (wtf???), което естествено, дава незадоволителна производителност:

SQL> set autot traceonly explain
SQL> select count(1) from tab where date_col>SYSDATE-1;

Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 2096840410

----------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation       | Name      | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT   |        |   1 |   8 | 10461  (7)| 00:02:06 |
|  1 | SORT AGGREGATE    |        |   1 |   8 |      |     |
|* 2 |  INDEX FAST FULL SCAN| I_TAB_DATE_COL | 5038K|  38M| 10461  (7)| 00:02:06 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

  2 - filter("DATE_COL">SYSDATE@!-1)

Според explain plan, използването на IFFS води до cost от ~10000, докато при hint INDEX_SS_ASC cost-а е 15000.

SQL> SELECT /*+INDEX_SS_ASC(t I_TAB_DATE_COL)*/ COUNT(1) FROM tab t WHERE date_col>SYSDATE-1;

Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 547665643

------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation     | Name      | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT |        |   1 |   8 | 15875  (1)| 00:03:11 |
|  1 | SORT AGGREGATE  |        |   1 |   8 |      |     |
|* 2 |  INDEX RANGE SCAN| I_TAB_DATE_COL | 5038K|  38M| 15875  (1)| 00:03:11 |
------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

  2 - access("DATE_COL">SYSDATE@!-1)

При аномалии в cost, особено в елементарни заявки, веднага гледам статистиките, защото в 99.9999% от случаите, там се крие заека.

Статистиките си бяха ОК, събрани са скоро (предната вечер):

SQL> set autot off
SQL> select to_char(last_analyzed, 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS')
 from dba_tab_statistics
 where owner = 'OWNR'
  and table_name = 'TAB'; 

TO_CHAR(LAST_ANALYZED,'DD.MM.Y
---------------------------------------------------------------------------
07.02.2010 22:03:58

Преди да задълбая в clustering factor и други подробности за индекса, погледнах какво точно пише за тази колонка, та оптимизатора решава, че ще вземе твърде много данни при range scan.

SQL> column low_value format a20
SQL> column high_value format a20
SQL> select low_value, high_value, density
 from dba_tab_col_statistics
 where owner = 'OWNR'
  and table_name = 'TAB'
  and column_name = 'DATE_COL';

LOW_VALUE      HIGH_VALUE       DENSITY
-------------------- -------------------- ----------
78660107173A0A    78710208121319    1.1388E-07

Опа… греда. Данните за low_value и high_value са в колонка тип long (ха-ха-ха). С малко търсене намерих в OTN как да видя датата в по-разбираем формат

SQL> set serveroutput on
DECLARE
 rv RAW(32) := '78710208121319';
 dt DATE := NULL;
BEGIN
 dbms_stats.convert_raw_value(rv, dt);
 dbms_output.put_line(TO_CHAR(dt, 'DD-MM-YYYY hh24:mi:ss'));
END;
/
08-02-2013 17:18:24

PL/SQL procedure successfully completed.

Грешката е вярна! Оказа се че има няколко бъгливи записа, които стоят години напред. Съответно предиката date_col>SYSDATE-1 връща 3 години данни. При липсата на хистограми оптимизатора няма как да знае, че ще върне няколко десетки/стотици записи – грубата сметка показва, че ще прерови данни за 3 години от общо налични 11 между low_value и high_value.

В случая решението беше да се затрият бъгливите данни. Но по принцип това е идеален пример за ползата от хистограмите.

 Posted by at 13:27