Upgrading to Oracle 11.2 – BGOUG’11

 Общи  Коментарите са изключени за Upgrading to Oracle 11.2 – BGOUG’11
ное. 202011
 

Презентацията ми „The adventure of upgrading to 11.2“ от есенния семинар на БГПО в Хисар – тук

Отново изразявам моите огромни благодарности и възхищение на Милена, СПИ и другите организатори, които инвестират много от личното си време и енергия за да направят тези семинари. Страхотна работа, отново!

 Posted by at 11:45

11g: no more „AUDIT … BY SESSION“

 Общи  Коментарите са изключени за 11g: no more „AUDIT … BY SESSION“
ное. 102011
 

Това е една друга интересна мотика при upgrade от 10g на 11g. По време на автоматизираните тестове забелязахме, че audit trail таблицата се раздува с бясна скорост и една забележима част от IO операциите са именно писане в SYS.AUD$.

Открихме следната нота в Metalink:
Huge/Large/Excessive Number Of Audit Records Are Being Generated In The Database [ID 1171314.1]

1.) Starting with Oracle 11g the BY SESSION clause is obsolete. This is documented in the Database Security Guide :

“ The BY SESSION clause of the AUDIT statement now writes one audit record for every audited event. In previous releases, BY SESSION wrote one audit record for all SQL statements or operations of the same type that were executed on the same schema objects in the same user session. Now, both BY SESSION and BY ACCESS write one audit record for each audit operation. In addition, there are separate audit records for LOGON and LOGOFF events. “

Because of the above change it is expected that the number of the audit records/files will grow considerably.

Засилвайки се към документацията открих следното:
Oracle® Database SQL Language Reference 11g Release 1 (11.1)

BY SESSION

In earlier releases, BY SESSION caused the database to write a single record for all SQL statements or operations of the same type executed on the same schema objects in the same session. Beginning with this release of Oracle Database, both BY SESSION and BY ACCESS cause Oracle Database to write one audit record for each audited statement and operation. BY SESSION continues to populate different values to the audit trail compared with BY ACCESS. If you specify neither clause, then BY SESSION is the default.

На практика същото пише и в Oracle® Database SQL Language Reference 11g Release 2 (11.2)

Още по-неясно е написаното в Oracle® Database Security Guide 11g Release 2 (11.2)

Benefits of Using the BY ACCESS Clause in the AUDIT Statement

By default, Oracle Database writes a new audit record for every audited event, using the BY ACCESS clause functionality. To use this functionality, either include BY ACCESS in the AUDIT statement, or if you want, you can omit it because it is the default. (As of Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.2), the BY ACCESS clause is the default setting.)

Oracle recommends that you audit BY ACCESS and not BY SESSION in your AUDIT statements. The benefits of using the BY ACCESS clause in the AUDIT statement are as follows:

Честно ви казвам, тия неща ми звучат като „Ъъъъ… бе нещо се повреди тоя BY SESSION, ама успяхме да го позакрепим, макар че вече работи почти като BY ACCESS“

Трябваше да предефинираме audit политиката си преди upgrade-a. За щастие повечето noaudit операции стават online. Единствено noaudit execute прави гадни заключвания и трябваше да го правим по време на downtime.

Ето и едно полезно query по въпроса:

select 'noaudit select on ' || owner || '.' || object_name || ' WHENEVER SUCCESSFUL;'
 from DBA_OBJ_AUDIT_OPTS
 where sel like 'S/%'
  and owner in ('...application schemas...')
  and object_name not in ('...exclusions...')
union all
select 'noaudit execute on ' || owner || '.' || object_name || ' WHENEVER SUCCESSFUL;'
 from DBA_OBJ_AUDIT_OPTS
 where exe like 'S/%'
  and owner in ('...application schemas...')
  and object_name not in ('...exclusions...')
union all
select 'noaudit update on ' || owner || '.' || object_name || ' WHENEVER SUCCESSFUL;'
 from DBA_OBJ_AUDIT_OPTS
 where upd like 'S/%'
  and owner in ('...application schemas...')
  and object_name not in ('...exclusions...')
union all
select 'noaudit insert on ' || owner || '.' || object_name || ' WHENEVER SUCCESSFUL;'
 from DBA_OBJ_AUDIT_OPTS
 where ins like 'S/%'
  and owner in ('...application schemas...')
  and object_name not in ('...exclusions...')
union all
select 'noaudit delete on ' || owner || '.' || object_name || ' WHENEVER SUCCESSFUL;'
 from DBA_OBJ_AUDIT_OPTS
 where del like 'S/%'
  and owner in ('...application schemas...')
  and object_name not in ('...exclusions...')

И още нещо много важно: не забравяйте да си прегледате какво пише в ALL_DEF_AUDIT_OPTS преди upgrade. Иначе catupgrd ще ви създаде хиляда хиляди обекта с кофти auditing.

 Posted by at 11:55

TM locks след upgrade към 11g

 Общи  Коментарите са изключени за TM locks след upgrade към 11g
ное. 022011
 

Това не го очаквах. Обикновено с новите версии на Oracle нещата скалират по-добре; има по-малко заключваници от предишните версии. Това, което ще опиша, е ново за 11g

Някой би казал, че това е некадърен дизайн на приложението. Всеки знае, че foreign key колоните трябва да се индексират. Обаче в 10g това водеше до по-бавно изтриване от parent таблицата, или по-бавен update на primary key в нея (докато се сканира child таблицата за съответни записи). А сега имаме изцяло ново поведение – заключване, което може да продължи произволно дълго време. Един прост INSERT в parent таблицата може да блокира всички други сесии, които се опитват да направят UPDATE или DELETE (пак на parent таблицата). Тук изобщо не говорим за промяна в child таблицата – достатъчно е да я има, ако ще и празна. И за да ни е по-весело, ние настъпахме тая мотика с child таблица от 724 реда, на която full scan-а в 10g е минавал светкавично и не сме усетили никакъв проблем.

* * *

Ето и подробностите. Note 1343365.1 казва следното

There is change in lock modes behavior introduced intentionally by fix 5909305 in 11.1 onward.

Change has been made to DML (TM) lock modes for foreign key constraints (Doc ID 5909305.8).

The change in behavior mentioned in note 5909305.8 , introduces higher level of lock on parent table while running DML against Child table. ( SX vs SS )

There are cases unrelated to this bug which lack of indexes on foreign key columns increase the time locks take place. This reflect as wait on TM-enq.

Звучи безобидно. Поведението на SS и SX е почти еднакво. Има 2 разлики – SX не е съвместим с други S и SSX (Share и Share Sub-eXclusive) заключвания. Но тия двете не се срещат в ежедневната работа с DML заявки. Почти.

Тук се включва неиндексирания foreign key. Това е единствения DML за който знам, който прави S заключване на цялата child таблица. И така, със следните прости стъпки аз успявам да се заключа всеки път на 11.2.0.2:

1. Подготвям си таблици и данни

drop table t2 purge;
drop table t1 purge;

create table t1 (pk number primary key);

create table t2 (pk number primary key, fk number references t1(pk));

insert into t1 values (1);
insert into t1 values (2);
insert into t1 values (3);
insert into t1 values (4);

insert into t2 values (11, 1);
insert into t2 values (21, 2);
insert into t2 values (22, 2);
insert into t2 values (31, 3);
insert into t2 values (32, 3);
insert into t2 values (33, 3);

commit;

2. Залагам капана от сесия 1

insert into t1 values (5);

Кратък поглед във v$lock показва, че нашата сесия 1 държи 3 заключваници (всъщност малко повече в 11g, но трите са най-интересни)
– mode 6 (eXclusive) TX lock върху новия ред
– mode 3 (Sub eXclusive) TM lock върху таблицата t1 (демек parent таблицата). обърнете внимание, че това е заключване на таблицата, а не на някой ред в нея
– mode 2 (Sub Share) при 10g или Mode 3 (Sub eXclusive) при 11g, TM lock на таблица t2 (това е child таблицата). Отново това не е свързано с никакви редове в нея – може да има, може и да няма засегнати редове. Такива заключвания има за всички таблици, които имат foreign key constraint, сочещ към нашия parent.

3. Опитваме да променим или изтрием произволен (друг) ред от parent таблицата от сесия 2:

delete from t1 where pk=4;

или

 update t1 set pk=2 where pk=2;

В 10g това минава безгрижно. Обаче в 11g и двете зависват, опитвайки се да получат Mode 4 (Share) lock на child таблицата – защото foreign key колоната не е индексирана.

Как да си намерим неиндексираната таблица:
FВсъщност аз забелязвам сесиите, чакащи за TM locks в Grid Control. Там излизат едни червени неща, лесно се виждат. Може да ги видим и във V$SESSION:

 SQL> select sid, final_blocking_session
 2  from v$session
 3  where event = 'enq: TM - contention';
 
    SID FINAL_BLOCKING_SESSION
---------- ----------------------
    132          332

За да намерим проблемния ресурс (с други думи – таблицата без индекс), пускаме това:

 SQL> select SID, type, id1, lmode, request, block
 2  from v$lock
 3  where sid in (132, 332)
 4   and type = 'TM';
 
    SID TYPE    ID1   LMODE  REQUEST   BLOCK
---------- ---- ---------- ---------- ---------- ----------
    132 TM    950744     3     0     0
    132 TM    950746     0     4     0
    332 TM    950744     3     0     0
    332 TM    950746     3     0     1

На ред номер 4 пише BLOCK=1, т.е. това заключване *блокира* някой друг. На ред номер 2 виждаме REQUEST=4 и LMODE=0 – това показва, че сесията има нужда от mode 4 lock, обаче не може да се уреди. Колоната ID1 в случая е object ID (за TM locks):

 SQL> select owner, object_name, object_type
 2  from dba_objects
 3  where object_id = 950746;
 
OWNER   OBJECT_NAM OBJECT_TYPE
---------- ---------- -------------------
YAVOR   T2     TABLE

Решението е лесно, след като сме открили проблема. Просто създаваме индекс на foreign key колоната от child таблицата

 create index t2_fk on t2(fk);

След създаването на индекс, промяната върху parent таблицата вече не прави S заключване на child. Вместо това се прави SX заключване, което е съвсем съвместимо с другия SX.

Това поведение е трудно за обяснение на develpers. Честно казано, дори и аз не мога да си обясня как индекса премахва нуждата от S lock и го намаля на SX. Ние не засягаме никакви редове в child таблицата. Ама… така са го направили.

 Posted by at 21:50