126390

 Общи  Коментарите са изключени за 126390
Юли 132012
 

Сто двадесет и шест хиляди триста и деветдесет. Бая голямо число.

126390 index partitions има към момента една fact таблица от нашия Data Warehouse. Има и два глобални индекса за цвят.

И работи, мамка му и прасе!

Уау!

Възхищавам се на прекрасния database engine, който може да си позволи да работи безгрижно с такива екстремни стойности

 Posted by at 8:12