фев. 112015
 

Доставен, инсталиран, go to production… и бачка яко без да спира, докато не му изтече гаранцията:

$ uptime
14:09:49 up 1149 days, 21:10, 4 users, load average: 1.20, 1.25, 1.21

Това са 3 години, 1 месец, 3 седмици и 2 дни без рестарт.

Сега излезе в пенсия, т.е. ще се използва за DEV среди

 Posted by at 16:19

Sorry, the comment form is closed at this time.