мар. 272013
 

This post is also available in: English

Това ми отне доста време да го дебъгна. Първо, самия процес върви за час-час и половина когато е ОК и за 4-5 часа когато е зле. Второ, това е част от ETL процес, който работи през нощта – трудно се наблюдава „на живо“. Трето, един път тръгва наред, следващия се скапва. Но най-гадното е, че като се опитам да го reproduce-на, винаги си върви както трябва. А накрая се оказа и че повредата не е в този statement, просто той си го отнася заради други грешки. Но да преминем към фактите.

Ден 1
Оплакването е, че една от стъпките на нощния ETL процес е минала бавно. Този процес се движи от един сравнително сложен job chain от трийсетина стъпки, които ту вървят в паралел, ту се изчакват, абе корава работа. За щастие е много добре инструментиран и веднага се вижда кое кога е тръгнало, колко неща са вървяли по това време и така.

Разбира се, никой нищо не е пипал – последната промяна в ETL-а е от сряда, а проблема се проявява в събота (и в неделя, и в понеделник…). В такива моменти много добра подсказка може да даде графиката за изпълнение на заявката от OEM Cloud Cotntrol. Ето какво се вижда за един „бърз“ и един „бавен“ ден:

screenshot-1.

Симтомите са ясни – само една сесия работи по въпроса, няма паралелно изпълнение. Нека да видим плана от последното изпълнение (предната нощ):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation                | Name           | Rows | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time   | Pstart| Pstop |  TQ |IN-OUT| PQ Distrib |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | INSERT STATEMENT            |             |    |    |    |  11M(100)|     |    |    |    |   |      |
|  1 | LOAD AS SELECT             |             |    |    |    |      |     |    |    |    |   |      |
|  2 |  PX COORDINATOR            |             |    |    |    |      |     |    |    |    |   |      |
|  3 |  PX SEND QC (RANDOM)         | :TQ10012         |  445M| 1737G|    |  11M (1)| 31:41:37 |    |    | Q1,12 | P->S | QC (RAND) |
|  4 |   HASH JOIN OUTER BUFFERED      |             |  445M| 1737G|  779M|  11M (1)| 31:41:37 |    |    | Q1,12 | PCWP |      |
|  5 |   PX RECEIVE             |             |  33M| 2738M|    |  104K (2)| 00:17:41 |    |    | Q1,12 | PCWP |      |
|  6 |    PX SEND HASH           | :TQ10010         |  33M| 2738M|    |  104K (2)| 00:17:41 |    |    | Q1,10 | P->P | HASH    |
|  7 |    VIEW               |             |  33M| 2738M|    |  104K (2)| 00:17:41 |    |    | Q1,10 | PCWP |      |
|  8 |     WINDOW SORT           |             |  33M| 1636M| 1896M|  104K (2)| 00:17:41 |    |    | Q1,10 | PCWP |      |
|  9 |     HASH JOIN RIGHT OUTER     |             |  33M| 1636M|    | 5799 (17)| 00:00:59 |    |    | Q1,10 | PCWP |      |
| 10 |      PX RECEIVE          |             |  33M|  409M|    |  544 (19)| 00:00:06 |    |    | Q1,10 | PCWP |      |
| 11 |      PX SEND HASH         | :TQ10007         |  33M|  409M|    |  544 (19)| 00:00:06 |    |    | Q1,07 | P->P | HASH    |
| 12 |       PX BLOCK ITERATOR      |             |  33M|  409M|    |  544 (19)| 00:00:06 |    |    | Q1,07 | PCWC |      |
| 13 |       INDEX FAST FULL SCAN    | DIM_xxxx_x_xx_x_xxx_xx_x |  33M|  409M|    |  544 (19)| 00:00:06 |    |    | Q1,07 | PCWP |      |
| 14 |      PX RECEIVE          |             |  33M| 1227M|    | 5092 (15)| 00:00:52 |    |    | Q1,10 | PCWP |      |
| 15 |      PX SEND HASH         | :TQ10008         |  33M| 1227M|    | 5092 (15)| 00:00:52 |    |    | Q1,08 | P->P | HASH    |
| 16 |       HASH JOIN RIGHT OUTER    |             |  33M| 1227M|    | 5092 (15)| 00:00:52 |    |    | Q1,08 | PCWP |      |
| 17 |       PX RECEIVE         |             |  152K| 1786K|    |  11  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,08 | PCWP |      |
| 18 |        PX SEND BROADCAST     | :TQ10000         |  152K| 1786K|    |  11  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,00 | P->P | BROADCAST |
| 19 |        PX BLOCK ITERATOR    |             |  152K| 1786K|    |  11  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,00 | PCWC |      |
| 20 |         TABLE ACCESS FULL    | DIM_xxxxxxxx       |  152K| 1786K|    |  11  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,00 | PCWP |      |
| 21 |       PX BLOCK ITERATOR     |             |  33M|  849M|    | 5015 (14)| 00:00:51 |    |    | Q1,08 | PCWC |      |
| 22 |        TABLE ACCESS FULL     | DIM_xxxxxxxx       |  33M|  849M|    | 5015 (14)| 00:00:51 |    |    | Q1,08 | PCWP |      |
| 23 |   PX RECEIVE             |             |  448M| 1713G|    | 5689K (1)| 16:03:56 |    |    | Q1,12 | PCWP |      |
| 24 |    PX SEND HASH           | :TQ10011         |  448M| 1713G|    | 5689K (1)| 16:03:56 |    |    | Q1,11 | P->P | HASH    |
| 25 |    VIEW               |             |  448M| 1713G|    | 5689K (1)| 16:03:56 |    |    | Q1,11 | PCWP |      |
| 26 |     SORT UNIQUE           |             |  448M|  50G|  54G| 5689K (1)| 16:03:56 |    |    | Q1,11 | PCWP |      |
| 27 |     WINDOW SORT          |             |  448M|  50G|  54G| 5689K (1)| 16:03:56 |    |    | Q1,11 | PCWP |      |
| 28 |      PX RECEIVE          |             |  448M|  50G|    |  120K (16)| 00:20:21 |    |    | Q1,11 | PCWP |      |
| 29 |      PX SEND HASH         | :TQ10009         |  448M|  50G|    |  120K (16)| 00:20:21 |    |    | Q1,09 | P->P | HASH    |
| 30 |       HASH JOIN          |             |  448M|  50G|    |  120K (16)| 00:20:21 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 31 |       PX RECEIVE         |             |  21 |  126 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 32 |        PX SEND BROADCAST     | :TQ10001         |  21 |  126 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,01 | P->P | BROADCAST |
| 33 |        PX BLOCK ITERATOR    |             |  21 |  126 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,01 | PCWC |      |
| 34 |         TABLE ACCESS FULL    | DIM_xxx_xxx       |  21 |  126 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,01 | PCWP |      |
| 35 |       HASH JOIN         |             |  448M|  47G|    |  119K (16)| 00:20:12 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 36 |        PX RECEIVE        |             |   8 |  128 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 37 |        PX SEND BROADCAST    | :TQ10002         |   8 |  128 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,02 | P->P | BROADCAST |
| 38 |         PX BLOCK ITERATOR    |             |   8 |  128 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,02 | PCWC |      |
| 39 |         TABLE ACCESS FULL   | DIM_xxx_xxxxxx      |   8 |  128 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,02 | PCWP |      |
| 40 |        HASH JOIN         |             |  448M|  40G|    |  118K (15)| 00:20:03 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 41 |        PX RECEIVE        |             |  135 | 2160 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 42 |         PX SEND BROADCAST    | :TQ10003         |  135 | 2160 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,03 | P->P | BROADCAST |
| 43 |         PX BLOCK ITERATOR   |             |  135 | 2160 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,03 | PCWC |      |
| 44 |          TABLE ACCESS FULL   | DIM_xxx_xxxx       |  135 | 2160 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,03 | PCWP |      |
| 45 |        HASH JOIN        |             |  455M|  34G|    |  117K (15)| 00:19:54 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 46 |         PX RECEIVE       |             |  55 |  385 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 47 |         PX SEND BROADCAST   | :TQ10004         |  55 |  385 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,04 | P->P | BROADCAST |
| 48 |          PX BLOCK ITERATOR   |             |  55 |  385 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,04 | PCWC |      |
| 49 |          TABLE ACCESS FULL  | DIM_xxxxxxxx       |  55 |  385 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,04 | PCWP |      |
| 50 |         HASH JOIN        |             |  463M|  32G|    |  116K (14)| 00:19:45 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 51 |         PX RECEIVE       |             |  152K| 1786K|    |  12  (9)| 00:00:01 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 52 |          PX SEND BROADCAST   | :TQ10005         |  152K| 1786K|    |  12  (9)| 00:00:01 |    |    | Q1,05 | P->P | BROADCAST |
| 53 |          PX BLOCK ITERATOR  |             |  152K| 1786K|    |  12  (9)| 00:00:01 |    |    | Q1,05 | PCWC |      |
| 54 |           TABLE ACCESS FULL  | DIM_xxxxxxxx       |  152K| 1786K|    |  12  (9)| 00:00:01 |    |    | Q1,05 | PCWP |      |
| 55 |         HASH JOIN       |             |  557M|  32G|    |  115K (13)| 00:19:34 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 56 |          PX RECEIVE      |             |   2 |  10 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,09 | PCWP |      |
| 57 |          PX SEND BROADCAST  | :TQ10006         |   2 |  10 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,06 | P->P | BROADCAST |
| 58 |           PX BLOCK ITERATOR  |             |   2 |  10 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,06 | PCWC |      |
| 59 |           TABLE ACCESS FULL | DIM_xxxxxxxxx      |   2 |  10 |    |   2  (0)| 00:00:01 |    |    | Q1,06 | PCWP |      |
| 60 |          PX PARTITION RANGE ALL|             |  557M|  30G|    |  114K (12)| 00:19:22 |   1 | 4429 | Q1,09 | PCWC |      |
| 61 |          TABLE ACCESS FULL  | FACT_xxxxxx       |  557M|  30G|    |  114K (12)| 00:19:22 |   1 | 4429 | Q1,09 | PCWP |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А! Шах с пешката. Всичко изглежда доста паралелно. Значи оптимизатора е решил да подходи паралелно към заявката, но execution engine е решил да не се съобрази и да си го изпълни серийно.

Реших да го пусна аз, на ръка, да видим какво ще стане. Ами какво да стане – мина си паралелно, за час и десет минути. Както и да го въртях, ако не му махна хинта parallel, не тръгва серийно! И да, хинта си го има в заявката, която се изпълнява.

Тук искам да вмъкна един от безценните съвети на Jonathan Lewis относно хинта parallel. Този хинт има доста малка тежест. Той не казва на оптимизатора „изпълни това с такъв и такъв паралелизъм“. Не, той само подсказва „абе я погледни тук дали няма да е далавера ако използваме паралелизъм X“. Да, обаче при нас случая не е такъв – оптимизатора съвсем чинно си съставя паралелен план. Така си е записано и във v$sql_plan. Т.е. оптимизатора, който е виновен по default за повечето проблеми, тук не е сгрешил. Съответно стандартните подходи като baselines или sql profiles няма да хванат дикиш.

След като си утрепах няколко часа в опити да го reproduce-на, денят свърши незадоволително. При тестове всичко е наред. Да видим какво ще стане нощес. Нали утрото било по-мъдро от вечерта…

Ден 2

Отново е минало бавно. Това е много дразнещо. Колкото и да се опитвам да го пусна – минава „бързо“ (относително – за час и нещо). А като си тръгне самó, се прецаква. Най-вбесяващото е, че плана в SQL cache отново е паралелен, но изпълнението е серийно.

Може би не ни достигат parallel query slaves? Хайде за довечера ще ги вдигнем от 20 на 32:

alter system set parallel_max_servers=32;

Ден 3

Пак е минало серийно 🙁

Петък е, ден на майстора. Няма да го разбутвам, че да не се налага спешна намеса през уикенда. Все пак върви и така. И приключва преди изгрев слънце.

(следва продължение)

 Posted by at 7:01

Sorry, the comment form is closed at this time.