Пресъздаване на database jobs

 Общи  Коментарите са изключени за Пресъздаване на database jobs
апр. 122013
 

Това ми се наложи да го правя наскоро и искам да си запиша скриптовете за бъдеща употреба. Целта ми беше да дропна избрани job-ове и да ги създам с друг потребител. Но може да се направи и при всяка нужда от промяна.

За стандартните dbms_job използвах следния скрипт:

create or replace function get_dbms_job_ddl(v_job in number) return varchar2 is
 v_tmp varchar2(4000);
begin
	dbms_ijob.full_export(v_job, v_tmp);
	return v_tmp;
end;
/

select 'dbms_ijob.remove(' || job || ');'
 from dba_jobs
 where log_user = 'OLDUSER';

select replace(get_dbms_job_ddl(job), '''OLDUSER''', '''NEWUSER''')
 from dba_jobs
 where log_user = 'OLDUSER';

Ако има job-ове с по-дълъг WHAT, може да се наложи използването на CLOB вместо varchar2(4000). Оставям тази промяна на любопитния читател 😉
Също така REPLACE-а може да счупи нещо, така че внимавайте какво копирате.

За DBMS_SCHEDULER jobs използвах (внимание! Изиска допълнителна обработка. Прочети до края):

select 'exec DBMS_SCHEDULER.drop_job (job_name => ''' || owner || '.' || job_name || ''');'
 from dba_scheduler_jobs
 where job_creator = 'OLDUSER';

select dbms_metadata.get_ddl('PROCOBJ', job_name, owner)
 from dba_scheduler_jobs
 where job_creator = 'OLDUSER';

Като цяло DBMS_METADATA не се справя много блестящо. Първо типа на обекта е невероятното ‘PROCOBJ’ (PROCedural OBJect), което звучи като някаква набързо скалъпена кръпка. Освен това направи някакви безумни кавички, които след това с replace-нах за да изглежда по-добре. А най-тъпото е, че изобщо не се усети да сложи owner при създаването на job-а, та трябваше да го лепя на ръка.
Но все пак свърши грубата работа.

 Posted by at 7:05

Query transformation in action

 Общи  Коментарите са изключени за Query transformation in action
апр. 102013
 

Не знам защо, ама много се кефя като видя да действат разни дребни детайли в огромната и сложна машина Oracle. Сега ще ви разкажа за един такъв случай. Може да бъде поучителен, интересен или скучен – зависи от това дали си имате работа с oracle и дали сте dba или developer 🙂

Всичко започна със супер спешния мейл от един Development manager от високо ниво. Новоразработената функционалност ХYZ се бави (12-13 сек), и са идентифицирали проблема в конкретна заявка към БД:

select .... from SOME_TABLE where IP = :1 and ACTIVE_DATE > current_timestamp - :2;

Не ми трябваше много време да видя, че се случва full table scan на таблицата, която има милиони редове. Няма индекс нито по IP, нито по ACTIVE_DATE. Да, разбира се цялата таблица отдавна е почервеняла в паметта и няма physical IO, но дори LIO отнема време.

Без много надежда попитах дали не могат да използват някоя от вече индексираните колони. Ами не, не може. За тази функционалност имаме само тези предикати.

Ами ок, ще правим тогава индекс по (IP, ACTIVE_DATE). Направих индекса на една от DEV базите и помолих да тестват. Оказа се, че няма ефект. Ъ.

Реших да сръчкам Oracle да се взема в ръце. Може ли такава простотия! Да му направя аз перфектния индекс, а той въобще да не го вземе предвид! Пуснах му един Тuning advisor да се съвземе. Каква беше изненадата ми, когато и Tuning advisor не откри индекса! Но пък ми подсказа къде е заровено кучето:

The predicate TO_NUMBER(„IP“)=:B1 used at line ID 1 of the execution plan contains an implicit data type conversion on indexed column „IP“. This implicit data type conversion prevents the optimizer from selecting indices on table „SOME_TABLE“

Евала, добре са го написали. Като врял и кипял (и бивш девелопър) веднага се усетих какво е станало. Язък, след толкова години развития на IDE-та и фреймуорци, грешките са си същите.

Проблема е, че колонката в таблицата е тип VARCHAR2. Bind-а обаче го подаваме като NUMBER. Ако няма bind, това веднага се хваща само с поглед върху заявката. Но в случая трябваше да гледам във V$SQL_BIND_CAPTURE. Или да накарам някой девелопър да си го погледне – и да го оправи.

Тук искам да отворя една малка скоба относно ползването на графични инструменти като OEM CC. Хубави са, и ти дават много удобства, но в момента леко ме подведоха. Същата тази информация можех да си я извадя по-рано ако не ме беше домързяло да пусна един dbms_xplan.display_cursor. Ето какво показва той:

SQL_ID 436wr79chvhqx, child number 0
-------------------------------------
select ...
 from SOME_TABLE 
 where IP = :1
  and ACTIVE_DATE > current_timestamp - :2
 
Plan hash value: 2330990216
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation     | Name        | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT |          |    |    | 12528 (100)|     |
|* 1 | TABLE ACCESS FULL| SOME_TABLE     |   1 |  87 | 12528  (2)| 00:02:31 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
  1 - filter((TO_NUMBER("IP")=:1 AND 
       "ACTIVE_DATE">CURRENT_TIMESTAMP(6)-:2))

И така идваме до същината на този пост. Оправиха си кода девелъпърите, започнаха да подават IP-то като стринг. Индекса захапа и плана стана следния:

SQL_ID 4ktc94z4ypdpu, child number 0
-------------------------------------
select ...
 from SOME_TABLE 
 where IP = :1
  and ACTIVE_DATE > current_timestamp - :2
 
Plan hash value: 3569887601
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation          | Name         | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT      |            |    |    |   4 (100)|     |
|  1 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| SOME_TABLE      |   1 |  87 |   4  (0)| 00:00:01 |
|* 2 |  INDEX RANGE SCAN     | I_SOME_TABLE_IP_TIME |   1 |    |   3  (0)| 00:00:01 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
  2 - access("IP"=:1 AND "ACTIVE_DATE">CURRENT_TIMESTAMP(6)-:2 AND 
       "ACTIVE_DATE" IS NOT NULL)

Забелязахте ли промяната в предикатите? Появи се AND "ACTIVE_DATE" IS NOT NULL. Това optimizer-а сами си го е измислил!

От една страна, в b-tree индексите не се слагат null стойностите. За да използваме индекс, ние трябва да сме сигурни, че не ни трябват евентуалните редове с null в съответната колонка. Т.е. Oracle трябва да е сигурен, че потребителя, подал заявката, не търси тези данни. От друга страна оптимизатора знае, че няма дата, по-малка от null – или по-голяма. За това си позволява да забучи един измислен предикат във where клаузата, който му отваря пътя към използване на индекса.

Да, нещо дребно, ама ме кефи 🙂

 Posted by at 6:51

Паралелни мотики – част 2

 Общи  Коментарите са изключени за Паралелни мотики – част 2
апр. 012013
 

(към първа част)

Ден N

Добре, днес е време за Голямата Пушка- Metalink ноти 729903.1, 400886.1 и 444164.1. В тях пише как се трейсва паралелно изпълнение. не е много добре обяснено, така че интерпретацията на логовете ще е чисто налучкване (демек може и да бъркам нещо).

Помолих погромистите да пуснат _px_trace в кода на ETL-а. Един emergency release и сме готови за изпълнението довечера.

Ден N+1
Мамка му! Тази нощ е минало бързо 🙁

Единствената промяна е включването на _px_trace за сесията, която пуска точно тази заявка (и изключване след края на заявката). Нищо друго!

Бързо или бавно, не ми се чака. Искам да проверя дали може да се прочете нещо от тези логове. Както вече предупредих, не съм специализирал четене на PX trace.
На ред 5694 (да, преминах през 5693 реда преди да намеря нещо интересно за моя случай) намираме:

2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Granule:kxfr.c@5598:kxfrFlushObjs(): flushed 4436 objects and 0 temp objects
    kxfrialo                            [  24520/ 23550]
     best object 0x21f7ab9ce0
      hgt:0 blks:21872380 acp:0 nds:1 thr:4
kxfrialo                            [  24520/   0]
     threads requested = 4 (from kxfrComputeThread())
kxfrialo                            [  24520/   0]
     adjusted no. threads = 4 (from kxfrAdjustDOP())
kxfrAllocSlaves                        [  24520/   0]
     DOP trace -- call kxfpgsg to get 4 slaves

Добре, ще използваме parallel 4. Тук искам да напомня, че за да се изпълни parallel X, трябват поне 2 x X процеса – X producers и X consumers.

2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@9448:kxfpgsg():     reqthreads:4 KXFPLDBL/KXFPADPT/ load balancing:on adaptive:on
2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@17464:kxfpiinfo():   inst [cpus:mxslv]
2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@17468:kxfpiinfo():   1  [16 :32  ]
2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@22218:kxfpGetNumActiveSlaves():
    number of active slaves on the instance: 24,number of active slaves but available to use: 0
2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@17785:kxfpclinfo():   inst(load:user:pct:fact:servtarget:queued:started:granted:active:active(free)): aff
2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@17791:kxfpclinfo():   1  (30 :1  :100:53 :256  :0   :0   :0   :24  :0   )
     load adapt num servers requested to = 4 (from kxfpAdaptDOP())
kxfpgsg                            [  24520/   0]
     getting 2 sets of 4 threads, client parallel query execution flg=0x230

Ако не греша, изглежда че 24 паралени процеса вече са заети от някой. Wtf? Да видим какво става нататък

     Height=4, Affinity List Size=0, inst_total=1, coord=1
     Insts   1
     Threads  4
kxfpg1sg                            [  24520/   0]
     q:0x22ffaeb5e0 req_threads:4 nthreads:4 unit:1 #inst:1 normal
     jStart:0 jEnd:32 jIncr:1 isGV:0 i:0 instno:1 kxfpilthno:4
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P000 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P001 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P002 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P003 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P004 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P005 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P006 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P007 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P008 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P009 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P010 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P011 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P012 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P013 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P014 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P015 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P016 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P017 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P018 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P019 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P020 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P021 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P022 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P023 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]

Очевидно P000 до P023 го дават много заети, не и се занимава с нас.

kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P024 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P024 is local
     found slave P024 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24520/   0]
     Creating local slave 24 flg:30
kxfpcre1                            [  24520/   0]
     Creating slave 24 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a0e48
     Allocated slave P024 dp:0x21319a0e48 flg:4
     Got It. 1 so far.
kxfpg1srv                           [  24530/  10]
     trying to get slave P025 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P025 is local
     found slave P025 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24530/   0]
     Creating local slave 25 flg:30
kxfpcre1                            [  24530/   0]
     Creating slave 25 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a0da8
     Allocated slave P025 dp:0x21319a0da8 flg:4
     Got It. 2 so far.
kxfpg1srv                           [  24550/  20]
     trying to get slave P026 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P026 is local
     found slave P026 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24550/   0]
     Creating local slave 26 flg:30
kxfpcre1                            [  24550/   0]
     Creating slave 26 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a0a70
     Allocated slave P026 dp:0x21319a0a70 flg:4
     Got It. 3 so far.
kxfpg1srv                           [  24560/  10]
     trying to get slave P027 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P027 is local
     found slave P027 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24560/   0]
     Creating local slave 27 flg:30
kxfpcre1                            [  24560/   0]
     Creating slave 27 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a09d0
     Allocated slave P027 dp:0x21319a09d0 flg:4
     Got It. 4 so far.
kxfpPrepareJoin                        [  24580/  20]
     grln:3 grlr:3 size:1536 var:486 evntCnt:11 eventSize:466 totSize:2014
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     wait reply from qref 0x22fd47e038
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     received reply from qref 0x22fd47e038
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     wait reply from qref 0x22fd481aa8
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     received reply from qref 0x22fd481aa8
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     wait reply from qref 0x1f23ebf38
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     received reply from qref 0x1f23ebf38
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     wait reply from qref 0x1f23ebc90
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     received reply from qref 0x1f23ebc90
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     got 4 servers (sync), errors=0x0 returning
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     q:0x22ffaeb5e0 req_threads:4 nthreads:4 unit:1 #inst:1 normal
     jStart:0 jEnd:32 jIncr:1 isGV:0 i:0 instno:1 kxfpilthno:4

добре, създадохме си първата група от 4 процеса. Трябват ни още толкова…

kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P000 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P001 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P002 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P003 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P004 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P005 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P006 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P007 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P008 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P009 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P010 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P011 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P012 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P013 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P014 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P015 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P016 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P017 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P018 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P019 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P020 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P021 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P022 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P023 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P024 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P025 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P026 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P027 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]

P000-P027 са заети (всъщност P024-P027 са заети от нас)

     trying to get slave P028 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P028 is local
     found slave P028 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24580/   0]
     Creating local slave 28 flg:30
kxfpcre1                            [  24580/   0]
     Creating slave 28 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a0698
     Allocated slave P028 dp:0x21319a0698 flg:4
     Got It. 1 so far.
kxfpg1srv                           [  24600/  20]
     trying to get slave P029 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P029 is local
     found slave P029 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24600/   0]
     Creating local slave 29 flg:30
kxfpcre1                            [  24600/   0]
     Creating slave 29 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a05f8
     Allocated slave P029 dp:0x21319a05f8 flg:4
     Got It. 2 so far.
kxfpg1srv                           [  24610/  10]
     trying to get slave P030 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P030 is local
     found slave P030 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24610/   0]
     Creating local slave 30 flg:30
kxfpcre1                            [  24610/   0]
     Creating slave 30 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a02c0
     Allocated slave P030 dp:0x21319a02c0 flg:4
     Got It. 3 so far.
kxfpg1srv                           [  24630/  20]
     trying to get slave P031 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P031 is local
     found slave P031 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24630/   0]
     Creating local slave 31 flg:30
kxfpcre1                            [  24630/   0]
     Creating slave 31 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a0220
     Allocated slave P031 dp:0x21319a0220 flg:4
     Got It. 4 so far.
kxfpPrepareJoin                        [  24640/  10]
     grln:3 grlr:3 size:1536 var:486 evntCnt:11 eventSize:466 totSize:2014

kxfpg1sg                            [  24640/   0]
     wait reply from qref 0x1f23eb740
kxfpg1sg                            [  24640/   0]
     received reply from qref 0x1f23eb740
kxfpg1sg                            [  24640/   0]
     wait reply from qref 0x1f23eb498
kxfpg1sg                            [  24640/   0]
     received reply from qref 0x1f23eb498
kxfpg1sg                            [  24640/   0]
     wait reply from qref 0x1f23eb1f0
kxfpg1sg                            [  24650/  10]
     received reply from qref 0x1f23eb1f0
kxfpg1sg                            [  24650/   0]
     wait reply from qref 0x1f23eaf48
kxfpg1sg                            [  24650/   0]
     received reply from qref 0x1f23eaf48
kxfpg1sg                            [  24650/   0]
     got 4 servers (sync), errors=0x0 returning

Ох, мина на косъм. Имаме и другите четири – P028-P031. Напомням, че лимита е сетнат на 32. Днес имахме късмет.

2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10118:kxfpgsg():    Acquired 8 slaves on 1 instances avg height:4 #set:2 qser:893953
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10128:kxfpgsg():    P024 inst 1 spid 31409
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10128:kxfpgsg():    P025 inst 1 spid 31413
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10128:kxfpgsg():    P026 inst 1 spid 31417
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10128:kxfpgsg():    P027 inst 1 spid 31422
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10137:kxfpgsg():    P028 inst 1 spid 31427
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10137:kxfpgsg():    P029 inst 1 spid 31433
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10137:kxfpgsg():    P030 inst 1 spid 31438
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10137:kxfpgsg():    P031 inst 1 spid 31443
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10144:kxfpgsg():    Instance(servers):
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10147:kxfpgsg():    inst:1 #slvs:8

Да видим какво ще се случи следващата нощ.

 Posted by at 6:37