Харакири на Oracle сесия

 Без категория
мар. 272009
 

Това го видях от блога на Laurent Schneider 🙂

C:\>sqlplus system@XXXX

SQL*Plus: Release 11.1.0.6.0 - Production on Пт Март. 27 11:04:46 2009

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle.  All rights reserved.

Enter password:

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.7.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select * from dual;

D
-
X

SQL> alter session set events 'immediate crash';
alter session set events 'immediate crash'
*
ERROR at line 1:
ORA-03113: end-of-file on communication channel
Process ID: 852
Session ID: 135 Serial number: 13


SQL>  select * from dual;
ERROR:
ORA-03114: not connected to ORACLE

А ето и един пример кога тази вратичка помага наистина. В случая имаме:
– заключен ресурс (таблица)
– заключването е от сесия, която е отнесла плувката (няма да се събуди)
– нямаме достъп до ОС за да пуснем kill или orakill

Намъкваме се в сесията с oradebug и пращаме съответняи event:

SQL> oradebug setospid 3872;
SQL> oradebug event immediate crash;

Доста деструктивно, но практиката показва, че понякога се налага (то за това ги има kill и orakill)

 Posted by at 12:12

Sorry, the comment form is closed at this time.