апр. 012013
 

This post is also available in: English

(към първа част)

Ден N

Добре, днес е време за Голямата Пушка- Metalink ноти 729903.1, 400886.1 и 444164.1. В тях пише как се трейсва паралелно изпълнение. не е много добре обяснено, така че интерпретацията на логовете ще е чисто налучкване (демек може и да бъркам нещо).

Помолих погромистите да пуснат _px_trace в кода на ETL-а. Един emergency release и сме готови за изпълнението довечера.

Ден N+1
Мамка му! Тази нощ е минало бързо 🙁

Единствената промяна е включването на _px_trace за сесията, която пуска точно тази заявка (и изключване след края на заявката). Нищо друго!

Бързо или бавно, не ми се чака. Искам да проверя дали може да се прочете нещо от тези логове. Както вече предупредих, не съм специализирал четене на PX trace.
На ред 5694 (да, преминах през 5693 реда преди да намеря нещо интересно за моя случай) намираме:

2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Granule:kxfr.c@5598:kxfrFlushObjs(): flushed 4436 objects and 0 temp objects
    kxfrialo                            [  24520/ 23550]
     best object 0x21f7ab9ce0
      hgt:0 blks:21872380 acp:0 nds:1 thr:4
kxfrialo                            [  24520/   0]
     threads requested = 4 (from kxfrComputeThread())
kxfrialo                            [  24520/   0]
     adjusted no. threads = 4 (from kxfrAdjustDOP())
kxfrAllocSlaves                        [  24520/   0]
     DOP trace -- call kxfpgsg to get 4 slaves

Добре, ще използваме parallel 4. Тук искам да напомня, че за да се изпълни parallel X, трябват поне 2 x X процеса – X producers и X consumers.

2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@9448:kxfpgsg():     reqthreads:4 KXFPLDBL/KXFPADPT/ load balancing:on adaptive:on
2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@17464:kxfpiinfo():   inst [cpus:mxslv]
2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@17468:kxfpiinfo():   1  [16 :32  ]
2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@22218:kxfpGetNumActiveSlaves():
    number of active slaves on the instance: 24,number of active slaves but available to use: 0
2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@17785:kxfpclinfo():   inst(load:user:pct:fact:servtarget:queued:started:granted:active:active(free)): aff
2013-02-20 01:53:58.837069*:PX_Messaging:kxfp.c@17791:kxfpclinfo():   1  (30 :1  :100:53 :256  :0   :0   :0   :24  :0   )
     load adapt num servers requested to = 4 (from kxfpAdaptDOP())
kxfpgsg                            [  24520/   0]
     getting 2 sets of 4 threads, client parallel query execution flg=0x230

Ако не греша, изглежда че 24 паралени процеса вече са заети от някой. Wtf? Да видим какво става нататък

     Height=4, Affinity List Size=0, inst_total=1, coord=1
     Insts   1
     Threads  4
kxfpg1sg                            [  24520/   0]
     q:0x22ffaeb5e0 req_threads:4 nthreads:4 unit:1 #inst:1 normal
     jStart:0 jEnd:32 jIncr:1 isGV:0 i:0 instno:1 kxfpilthno:4
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P000 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P001 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P002 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P003 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P004 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P005 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P006 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P007 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P008 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P009 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P010 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P011 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P012 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P013 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P014 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P015 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P016 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P017 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P018 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P019 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P020 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P021 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P022 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P023 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24520/   0]

Очевидно P000 до P023 го дават много заети, не и се занимава с нас.

kxfpg1srv                           [  24520/   0]
     trying to get slave P024 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P024 is local
     found slave P024 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24520/   0]
     Creating local slave 24 flg:30
kxfpcre1                            [  24520/   0]
     Creating slave 24 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a0e48
     Allocated slave P024 dp:0x21319a0e48 flg:4
     Got It. 1 so far.
kxfpg1srv                           [  24530/  10]
     trying to get slave P025 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P025 is local
     found slave P025 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24530/   0]
     Creating local slave 25 flg:30
kxfpcre1                            [  24530/   0]
     Creating slave 25 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a0da8
     Allocated slave P025 dp:0x21319a0da8 flg:4
     Got It. 2 so far.
kxfpg1srv                           [  24550/  20]
     trying to get slave P026 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P026 is local
     found slave P026 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24550/   0]
     Creating local slave 26 flg:30
kxfpcre1                            [  24550/   0]
     Creating slave 26 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a0a70
     Allocated slave P026 dp:0x21319a0a70 flg:4
     Got It. 3 so far.
kxfpg1srv                           [  24560/  10]
     trying to get slave P027 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P027 is local
     found slave P027 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24560/   0]
     Creating local slave 27 flg:30
kxfpcre1                            [  24560/   0]
     Creating slave 27 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a09d0
     Allocated slave P027 dp:0x21319a09d0 flg:4
     Got It. 4 so far.
kxfpPrepareJoin                        [  24580/  20]
     grln:3 grlr:3 size:1536 var:486 evntCnt:11 eventSize:466 totSize:2014
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     wait reply from qref 0x22fd47e038
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     received reply from qref 0x22fd47e038
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     wait reply from qref 0x22fd481aa8
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     received reply from qref 0x22fd481aa8
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     wait reply from qref 0x1f23ebf38
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     received reply from qref 0x1f23ebf38
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     wait reply from qref 0x1f23ebc90
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     received reply from qref 0x1f23ebc90
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     got 4 servers (sync), errors=0x0 returning
kxfpg1sg                            [  24580/   0]
     q:0x22ffaeb5e0 req_threads:4 nthreads:4 unit:1 #inst:1 normal
     jStart:0 jEnd:32 jIncr:1 isGV:0 i:0 instno:1 kxfpilthno:4

добре, създадохме си първата група от 4 процеса. Трябват ни още толкова…

kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P000 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P001 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P002 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P003 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P004 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P005 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P006 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P007 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P008 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P009 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P010 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P011 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P012 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P013 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P014 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P015 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P016 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P017 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P018 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P019 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P020 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P021 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P022 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P023 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P024 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P025 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P026 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]
     trying to get slave P027 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
kxfpg1srv                           [  24580/   0]

P000-P027 са заети (всъщност P024-P027 са заети от нас)

     trying to get slave P028 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P028 is local
     found slave P028 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24580/   0]
     Creating local slave 28 flg:30
kxfpcre1                            [  24580/   0]
     Creating slave 28 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a0698
     Allocated slave P028 dp:0x21319a0698 flg:4
     Got It. 1 so far.
kxfpg1srv                           [  24600/  20]
     trying to get slave P029 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P029 is local
     found slave P029 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24600/   0]
     Creating local slave 29 flg:30
kxfpcre1                            [  24600/   0]
     Creating slave 29 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a05f8
     Allocated slave P029 dp:0x21319a05f8 flg:4
     Got It. 2 so far.
kxfpg1srv                           [  24610/  10]
     trying to get slave P030 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P030 is local
     found slave P030 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24610/   0]
     Creating local slave 30 flg:30
kxfpcre1                            [  24610/   0]
     Creating slave 30 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a02c0
     Allocated slave P030 dp:0x21319a02c0 flg:4
     Got It. 3 so far.
kxfpg1srv                           [  24630/  20]
     trying to get slave P031 on instance 1 for q:0x22ffaeb5e0
     slave P031 is local
     found slave P031 dp:0x21319a0220 flg:0
kxfpcrel                            [  24630/   0]
     Creating local slave 31 flg:30
kxfpcre1                            [  24630/   0]
     Creating slave 31 flg:30
     free descriptor found dp:0x21319a0220
     Allocated slave P031 dp:0x21319a0220 flg:4
     Got It. 4 so far.
kxfpPrepareJoin                        [  24640/  10]
     grln:3 grlr:3 size:1536 var:486 evntCnt:11 eventSize:466 totSize:2014

kxfpg1sg                            [  24640/   0]
     wait reply from qref 0x1f23eb740
kxfpg1sg                            [  24640/   0]
     received reply from qref 0x1f23eb740
kxfpg1sg                            [  24640/   0]
     wait reply from qref 0x1f23eb498
kxfpg1sg                            [  24640/   0]
     received reply from qref 0x1f23eb498
kxfpg1sg                            [  24640/   0]
     wait reply from qref 0x1f23eb1f0
kxfpg1sg                            [  24650/  10]
     received reply from qref 0x1f23eb1f0
kxfpg1sg                            [  24650/   0]
     wait reply from qref 0x1f23eaf48
kxfpg1sg                            [  24650/   0]
     received reply from qref 0x1f23eaf48
kxfpg1sg                            [  24650/   0]
     got 4 servers (sync), errors=0x0 returning

Ох, мина на косъм. Имаме и другите четири – P028-P031. Напомням, че лимита е сетнат на 32. Днес имахме късмет.

2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10118:kxfpgsg():    Acquired 8 slaves on 1 instances avg height:4 #set:2 qser:893953
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10128:kxfpgsg():    P024 inst 1 spid 31409
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10128:kxfpgsg():    P025 inst 1 spid 31413
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10128:kxfpgsg():    P026 inst 1 spid 31417
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10128:kxfpgsg():    P027 inst 1 spid 31422
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10137:kxfpgsg():    P028 inst 1 spid 31427
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10137:kxfpgsg():    P029 inst 1 spid 31433
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10137:kxfpgsg():    P030 inst 1 spid 31438
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10137:kxfpgsg():    P031 inst 1 spid 31443
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10144:kxfpgsg():    Instance(servers):
2013-02-20 01:53:58.965839*:PX_Messaging:kxfp.c@10147:kxfpgsg():    inst:1 #slvs:8

Да видим какво ще се случи следващата нощ.

 Posted by at 6:37

Sorry, the comment form is closed at this time.