Manual SQL tunning task

 Общи  Коментарите са изключени за Manual SQL tunning task
Окт. 132012
 

Тествано на 11.2.0.2

SQL tunning advisor е страшна далавера. Е, изисква допълнителен лиценз за tunning pack, но върши работа, която за обикновен човек е практически невъзможна.

По-честият вариант е когато нещо се скапе в production и трябва спешно да се оправи. Ех, колко пъти ни е спасявал SQL tunning advisor в такива ситуации… Хем намира решение (без да ти се налага да разбираш какво, аджеба, прави тази заявка); хем прави профил – така не се налага промяна в кода на самото приложение. Аз лично не съм се и опитвал ръчно да правя профил, супер пипкава работа ми изглежда. Правил съм ръчно outline и това беше пипкаво.

Има, обаче, и един друг сценарий. Представете си един горд developer, който е сътворил заявка с 97 реда execution plan. И моли за съдействие при оптимизацията. Това нещо е извън възможностите за възприемане. А SQL tunning advisor минава за минути и в повечето случаи наистина дава добри идеи. Как да го пуснеш, обаче?

През Grid/Cloud control е лесно – цъкаш, цъкаш и става. Но какво парим, ако го няма Could control закачен към базата? Или ако просто искаме да видим някой съвет за едно query, което ни мъчи?

Всъщност става много лесно:

1. Създаване на таск:

DECLARE
 v_task VARCHAR2(30);
 v_sql CLOB;
BEGIN
 v_sql   := 'SELECT ... FROM ... WHERE ...';
 v_task := DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(sql_text => v_sql, 
                        user_name => 'HR', 
                        scope => 'COMPREHENSIVE',
                        time_limit => 3600, -- seconds
                        task_name => 'tune_test2',
                        description => 'Tune statement used for the new XYZ functionality.');
END;
/

2. Изпълнение. Това може да отнеме доста време, в зависимост от сложността на заявката и зададения лимит:

exec dbms_sqltune.execute_tuning_task(task_name => 'tune_test2');

3. Да видим резултата. Това е целта, всъщност

set long 90000 longchunksize 90000
set linesize 232 pagesize 9999
select dbms_sqltune.report_tuning_task('tune_test2') from dual;

DBMS_SQLTUNE.REPORT_TUNING_TASK('TUNE_TEST2')
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENERAL INFORMATION SECTION
-------------------------------------------------------------------------------
Tuning Task Name  : tune_test2
Tuning Task Owner : HR
Workload Type   : Single SQL Statement
Scope       : COMPREHENSIVE
Time Limit(seconds): 3600
Completion Status : COMPLETED
Started at     : 10/05/2012 12:07:10
Completed at    : 10/05/2012 12:12:13

-------------------------------------------------------------------------------
Schema Name: HR
SQL ID   : ba6g55fakh01v
SQL Text  : SELECT ...

-------------------------------------------------------------------------------
FINDINGS SECTION (1 finding)
-------------------------------------------------------------------------------

1- SQL Profile Finding (see explain plans section below)
--------------------------------------------------------
 A potentially better execution plan was found for this statement.

 Recommendation (estimated benefit: 76.48%)
 ------------------------------------------
 - Consider accepting the recommended SQL profile.
  execute dbms_sqltune.accept_sql_profile(task_name => 'tune_test2',
      task_owner => 'HR', replace => TRUE);

-------------------------------------------------------------------------------
EXPLAIN PLANS SECTION
-------------------------------------------------------------------------------

1- Original With Adjusted Cost
------------------------------
Plan hash value: 2801951464

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation                | Name            | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT             |               |  21 | 1302 | 30711  (4)| 00:06:09 |
...
| 97 |  TABLE ACCESS FULL           | MY_TAB           |   2 |  10 |   2  (0)| 00:00:01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
...
 95 - access("E"."TEST_ID"="T"."TEST_ID")

2- Original With Adjusted Cost
------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Error: cannot fetch explain plan for object: 1
-------------------------------------------------------------------------------

3- Using SQL Profile
--------------------
Plan hash value: 3439552619

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation                | Name            | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT             |               |  21 | 1302 | 7223  (2)| 00:01:27 |
....
| 97 |  TABLE ACCESS FULL           | MY_TAB           |   2 |  10 |   2  (0)| 00:00:01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
....
 95 - access("E"."TEST_ID"="T"."TEST_ID")

(Да, наистина го пусках това за заявка с 97 стъпки в плана и 95 филтъра. Естествено тук съм отрязал както заявката, така и плановете и предикатите )

4. Може и да приложим предложения план. Аз в случая исках само да видя съвета, но пък за да се измери реалната промяна, трябва да се тества наистина с пускане на заявката

execute dbms_sqltune.accept_sql_profile(task_name => 'tune_test2', task_owner => 'HR', replace => TRUE);
 Posted by at 11:40