ное. 302006
 

За втори път се опитвам да забъркам блог. Да видим този път дали ще успее да просъществува…

 Posted by at 14:40

  2 Responses to “Начало!”

  1. Хъм… Не знаех, че си имал и първи опит…

  2. Той беше толкова кратък, че никой не разбра. Всъщност оживя около час и половина
    😉

Sorry, the comment form is closed at this time.