май 272008
 

Запознайте се със Stéphane Faroult – френски експерт по релационни БД (предимно Oracle), с 25 години опит в тази област. Той е направил едно много хубаво кратко филмче (на 3 части), в което по доста увлекателен и забавен начин идентифицира някои от основните проблеми на такъв тип проекти. Филмчето можете да видите в YouTube (част 1, 2, 3).

Опирайки се на огромният си опит при общуването както с хора, така и с програмисти 😉 , Stéphane Faroult е направил нещо, което (поне за мен) изглежда подходящо за широката публика. Всъщност по идея филмчето е насочено към мениджъри, но е много приятно за гледане и от DB хора.

 Posted by at 10:26

Sorry, the comment form is closed at this time.