TimeZone Files, „version 4“

 Без категория
фев. 242009
 

При миграция към Oracle 11g има една малка, но дразнеща мотичка, свързана с timezone файла, използван от БД. Не мога да разбера защо DBUA, който прави толкова много и сложни неща, не се справя с това. Почти съм сигурен, че проблемите са политически, но не мога да схвана какви са.

Както и да е. Ако мигрирате от нещо по-старо от 10.2.0.4 към 11g, трябва първо да си оправите timezone файла. За всички относително съвременни patchsets (примерно 10.2.0.3 или 10.1.0.5) това става лесно с прилагането на patch bundle с opatch. Но ако имате шанса да сте на нещо по-старичко, като 10.1.0.4, нещата загрубяват.

Ето тук е много полезна следната metalink note: Applying „version 4“ Time Zone Files on an Oracle Database. В нея има една красива табличка с линкове и обяснения за коя версия какво се прави.

Enjoy 🙂

 Posted by at 17:14

Sorry, the comment form is closed at this time.