Restore imposible (пояснение)

 Без категория
фев. 142007
 

Получих упрек, че нищо не се разбира от написаното. За хора, които не се занимават с Oracle наистина е само една торба с термини.

Ще кажа само, че това е нещо, което бих нарекъл „висш пилотаж“ в областта на backup/restore на данните. А backup/restore е една от най-важните от практическа гледна точка области на Oracle. За съжление често е и една от пренебрегваните теми. Познавам фирми с IT бюджет от рода на стотици хиляди евро на година, които се задоволяват с „просто някакво копиране“.

Геройството в случая е, че успяхме да спасимм (вярно, в тестова среда) данните на една БД, която е преживяла много лоши случки едновременно. Нещо колкото и невероятно на пръв поглед („е чак пък толкова нещастия наведнъж…“), толкова и реално впредвид опита ми (никое зло не идва само). Това, което направихме граничи с гериойство и ако се наложи да го правим при клиент, той ще бъде най-щастливия клиент (защото е избрал нас).

Толкова 🙂

 Posted by at 9:27

  2 Responses to “Restore imposible (пояснение)”

 1. браво )
  моят герой :*

 2. Хммм
  Вярно е че много малко организации гледат на стратегиите за възстановяване на системите си малко през пръсти … абе да си го кажем направо – ич не ги е еня.
  Но бизнеса става все по замисим от IT и скоро ще се поопарят и ще започнат да се променят нещата.
  Не случайно услугите в сектора за непрекъснатост на работния процес и защита на даннита са доста добре платени ….

  Аз писах 😉

Sorry, the comment form is closed at this time.