фев. 162007
 

Само това

Нямам какво да допълня.

 Posted by at 10:55

  2 Responses to “Препратка”

  1. Само ще допълня, че и аз нямам какво да допълня.

  2. И въпреки това мисля, че няма какво повече да се каже …

    Аз писаш 😉

Sorry, the comment form is closed at this time.