мар. 012013
 

This post is also available in: English

Проблема се случи като се опитах да deploy-на ASH Analytics на една БД. Преди сме го правили и не е имало драми. Явно е някакъв нов фичур на най-най новия OEM Cloud control. Наскоро пачнахме OMS-а до 12.1.0.2.1 (последното PSU от януари) и от тогава се е сбъгясало.

ASH Analytics се пуска, по принцип, доста лесно. Doug Burns го показа в лекцията си „Falling in Love All Over Again: OEM 12c Performance Page Enhancements“ на последната сбирка на БГПО. Като цяло трябва да има един юзър с подходящите привилегии (то си казва какво му трябва). След като имате такъв потребител, нацъквате от страничката на съответната БД Performance home -> ASH analytics, давате креденшълите и той си се деплойва сам, използвайки OEM job. Да ама в новата версия деплоймънта гръмва безславно с

Error while executing the script : oracle.sysman.assistants.common.dbutil.SQLFatalErrorException:
Error creating PL/SQL Object PRVT_AWR_DATA : PACKAGE BODY – PLS-00201: identifier ‘SECRETUSER.ASHVIEWER’ must be declared
Error creating PL/SQL Object PRVT_AWR_DATA : PACKAGE BODY – PL/SQL: Statement ignored
at line number – 2580
Driver SQL Script encountered errors.
Fail

Като ми гръмна три пъти се убедих, че проблема не е в мен. Разбира се, такъв проблем не е описан нито в Metalink, нито в нета.

За щастие в самото начало job-а си казва кои скриптове ще изпълнява. За още по-голямо щастие пакетите не са wrap-нати и може лесно да се проследи какво го боли. А болката е, че sql скрипта е подреден грешно.

Файловете се намират на OEM APP сървъра, в plugins/oracle.sysman.db.oms.plugin_12.1.0.3.0/sql/db/latest/instance/. Реда, в който се опитва да ги изпълни, е:

prvs_awr_data.sql
prvt_awr_data.sql
prvs_awr_data_cp.sql
prvt_awr_data_cp.sql
dbms_compare_period.sql
prvt_compare_period.sql
eaddm_pkgdef.sql
eaddm_pkgbody.sql
ashviewer_pkgdefs.sql
ashviewer_pkgbodys.sql

Още втория файл гръмва с горепосочената грешка, защото търси пакета ashviewer. Както виждаме по-надолу, този пакет се създава от последните два файла. Оправията е да се пуснат в следния ред:

prvs_awr_data.sql

ashviewer_pkgdefs.sql
ashviewer_pkgbodys.sql

prvt_awr_data.sql
prvs_awr_data_cp.sql
prvt_awr_data_cp.sql
dbms_compare_period.sql
prvt_compare_period.sql
eaddm_pkgdef.sql
eaddm_pkgbody.sql

След това ASH Analytics работи без проблеми.

 Posted by at 14:03

Sorry, the comment form is closed at this time.