Средно натоварване

 Общи  Коментарите са изключени за Средно натоварване
Февр. 052014
 

Рано или късно годината приключва. Трябва да се правят отчети, бюджети, трябва да кажем „нашите бази се държаха така и така през годината“. От къде да вземем тези данни?
Както съм казвал и преди, при нас пазим AWR репорти за доста време назад. Едно време смятах от тях как расте базата, за да си планираме storage; сега смятам и как расте натоварването.

select trunc(this_day, 'MONTH'), avg(day_db_time), sum(cnt) scnt
 from (select this_day, count(1) cnt,
        sum(case
            when snap_db_time > 0 then
            snap_db_time/1000/1000/60/60/24
            else
            null
           end) day_db_time
      from (select trunc(begin_interval_time) this_day, tm.snap_id,
             value - lag(value, 1) over(order by tm.snap_id) snap_db_time
          from dba_hist_sys_time_model tm, dba_hist_snapshot s
          where tm.stat_name = 'DB time'
           and s.snap_id = tm.snap_id
           and s.begin_interval_time > add_months(trunc(sysdate, 'YEAR'), -24)
           and s.begin_interval_time < trunc(sysdate, 'MONTH')
           )
     group by this_day)
 group by trunc(this_day, 'MONTH')
 order by 1

Това query е доста коварно. В крайна сметка дава средното натоварване (DB time) по месеци за последните 2 години, ако имате толкова awr данни. Който пази само месец, може да си го направи по дни.

Един от тънките моменти е, че DB time (както всяка системна статистика) е постоянно нарастваща величина, която се отчита от стартирането на instance. Заявката взема стойността от всеки snapshot и от нея вади стойността предишния. Ако случайно имате restart на instance, се получава отрицателно число - защото брояча започва от нула. За нуждата на грубата статистика такива данни просто ги пропускам, понеже ни се случват адски рядко и не могат да повлияят значително.

SQL> select sysdate, startup_time, trunc(sysdate-startup_time) Days_since_restart from v$instance;

SYSDATE  STARTUP_T DAYS_SINCE_RESTART
--------- --------- ------------------
05-FEB-14 19-FEB-13        350

Сумирам данните по дни, после взимам средната стойност за месеца.

Честно казано трябваше ми известно време за да осмисля и подкарам правилно заявката. Ако някой забележи грешка в нея, моля пишете в коментарите.

Събраните дании чертая в excel - една колонка за DB time, една за DB CPU (where tm.stat_name = 'DB CPU') и за сравнение - броя бизнес транзакции през месеца (за да покажа каква работа сме свършили реално). Много приятно е като изпратя на Големите Шефове как броя транзакции расте, а натоварването в БД почти не се променя. Има и месеци когато натоварването видимо намалява - чудесен пример за оптимизации. Примерно когато пуснахме result cache на някои заявки, веднага се видя в графиката; оптимизацията на процедурата за събиране на статистики също се усети. Добрите администратори винаги имат проблема, че тяхната работа не се вижда от мениджмънта, защото липсата на проблеми е трудно измерима. Една такава графика говори на език, познат за хората, които определят заплати и позиции.

Интересна графика се получава и от "първата производна" - нарастването за една година. "През януари 2014 сме направили Х% повече плащания спрямо януари 2013, а натоварването на на сървърите е нарастнало само с Y%". Всеки мениджър, който знае цената на Oracle licenses (per CPU) ще оцени такъв довод.

P.S. Версия на тази заявка, подходяща за RAC бази има тук

 Posted by at 9:36