Developer training

 Без категория
ян. 222007
 

При създаване на database приложения може да се подходи по 2 начина към БД:

– подхода на черната кутия: Разработчиците приемат БД за една черна кутия с изключително прости правила: JABORAC. Подават си заявки и получават резултат. Този подходи има редица недостатъци, които могат да се обобщят като 1) изключително нерационално използване на ресурсите, което се отразява негативно върху производителността на полученото приложение; 2) неизползване на пълния потенциал на БД, което води до намалена функционалност или увеличено време за разработка

– database-wise подход: Разработчиците се запознават с БД на едно задоволително ниво. Основен недостатък на този подход е, че трябва някой да запознае разработчиците с БД 😉

По тази причина аз се опитах да повдигна малко булото на черната кутия пред очите на нашите девелъпъри на срещата в петък.
Yavor's lecture
Говорих за четенето на данни, оптимизатора на заявките, execution plans, consistent reads, etc. Останах приятно изненадан от отзвука – по-силен от предварителните ми очаквания. Сега се надявам евентуално понякога да се замислят.

А на следващата среща на софтуерната къща може би ще има поговоря за транзакции и заключвания. Да поддържам интригата 🙂

 Posted by at 9:31

  One Response to “Developer training”

  1. […] Comments « Клониране на схема […]

Sorry, the comment form is closed at this time.