Не сме сами, част 2

 Без категория
окт. 282009
 

(към част 1)

Дублирането на данни е много неприятно. То може да доведе до всякакви грешни резултати. Това, че се случва произволно, го направи и трудно за елиминиране (ако няма някакъв естествен ключ в данните). Така приходите на фирмата може да излязат 120 000, вместо 115 000. По-лошо: това може да се случи и с разходите 🙂

Но много по-тежка е ситуацията със загубата на данни. Това е в общи линии най-лошото, което може да се случи на една информационна система. Ако работи бавно – това се оправя (викате ме и ви казвам как 😉 ), ако не е удобна за потребителите – също, ако не си върши работата – доработва се. Но ако има загуба на данни, оправията е много по-трудна, понякога и невъзможна.

Ето и една весела процедура, която освен до дублиране, може до доведе и до загуба на данни:

create or replace procedure Process_New_Data is
 -- example code - has a BUG!!!
begin
 -- process the loaded batches
 insert /*+append*/
 into prod_table
  select -- do some processing
      batch_id, get_something(column1, column2), calculate_something(column3, column4),
      RANK() over(PARTITION BY column5, column6 order by column7) rn, 
      column8, column9, ...
   from loader_table
   where batch_id in (select batch_id
             from batch_log
             where processed = 0);

 -- delete the rows from loader table
 delete from loader_table
  where batch_id in (select batch_id
            from batch_log
            where processed = 0);

 -- mark the batches as processed
 update batch_log
   set processed = 1
  where processed = 0;

 commit;
end;

Тук забавлението настава така:
Сесия 1 прехвърля (много) данни с insert-select. Това, естествено, отнема време
Сесия 2 зарежда още един (или няколко няколко) batch в loader таблицата. Естествено, те са с processed = 0
Сесия 1 завършва с прехвърлянето и изтрива всички редове, които са били маркирани като не-прехвърлени (включително и новопостъпилите)

В този случай няма никакво значение къде ще сложите commit. И след всеки ред да има commit, пак няма да се избегне загубата на данни.

(към част 3)

 Posted by at 10:06

Sorry, the comment form is closed at this time.