Апр. 152010
 

Записвам си да не забравя.

Проблем: боркера мрънка, че нещо не му е на кеф:

DGMGRL> show configuration

Configuration
 Name:        DG_DEV
 Enabled:       YES
 Protection Mode:   MaxPerformance
 Fast-Start Failover: DISABLED
 Databases:
  prim - Primary database
  stb1 - Logical standby database
  stb2 - Physical standby database

Current status for "DG_DEV":
Warning: ORA-16608: one or more databases have warnings

Проблема… хм, не че става ясен, ама поне долу-горе се вижда от Primary базата:

DGMGRL> show database prim

Database
 Name:      prim
 Role:      PRIMARY
 Enabled:     YES
 Intended State: ONLINE
 Instance(s):
  prim

Current status for "prim":
Warning: ORA-16801: redo transport-related property is inconsistent with database setting

Това съобщение, всъщност, никак не е по-ясно от предишното. Отново свободния превод е „абе бачкам, ама нещо не ми е съвсем на таман“. Ама поне с пооглеждане в google за точно тая грешка се вижда, че има някаква разлика от зададените в конфигурацията опции и реални действащите. С още малко въображение се намира и как са попитам „добре, де, какво точно не ти е на кеф?“:

DGMGRL> show instance prim 'InconsistentLogXptProps';
INCONSISTENT LOG TRANSPORT PROPERTIES
  INSTANCE_NAME     STANDBY_NAME    PROPERTY_NAME     MEMORY_VALUE     BROKER_VALUE
      prim        stb1       LogXptMode    (missing SRLs)        ASYNC

Ахааа… и малко опит да имаш с DataGuard, научава се неписаното правило, че STLs означава standby redo logs. Значи на stb1 няма точно такива. Правим ги на бързо:

ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 110 SIZE 50M
                      ,GROUP 111 SIZE 50M
                      ,GROUP 112 SIZE 50M;

Следващия въпрос към брокера е „сега уйдисва ли ти всичко?

 show configuration

Configuration
 Name:        DG_DEV
 Enabled:       YES
 Protection Mode:   MaxPerformance
 Fast-Start Failover: DISABLED
 Databases:
  prim - Primary database
  stb1 - Logical standby database
  stb2 - Physical standby database

Current status for "DG_DEV":
Warning: ORA-16608: one or more databases have warnings

Оф, пак ми намира кусури! Хайде да видим сега пък какво не му харесва:

DGMGRL> show database stb1

Database
 Name:      stb1
 Role:      LOGICAL STANDBY
 Enabled:     YES
 Intended State: ONLINE
 Instance(s):
  lintgr

Current status for "stb1":
Warning: ORA-16826: apply service state is inconsistent with the DelayMins property

Тук грешката е ясна. Според документацията, тази грешка означава:

Cause

This warning was caused by one of the following reasons:

– The apply service was started without specifying the real-time apply option or without the NODELAY option when the DelayMins property was set to zero.

– The apply service was started with the real-time apply option or with the NODELAY option when the DelayMins property was set to a value greater than zero.

Action

Reenable the standby database to allow the broker to restart the apply service with the apply options that are consistent with the specified value of the DelayMins property.

Много ясно – standby базата е пусната, когато е нямало SRLs. След добавянето, Apply-я трябва да се пусне отново, за да захапе с NODELAY.

DGMGRL> disable database stb1
Disabled.
DGMGRL> enable database stb1
Enabled.
DGMGRL> show configuration

Configuration
 Name:        DG_DEV
 Enabled:       YES
 Protection Mode:   MaxPerformance
 Fast-Start Failover: DISABLED
 Databases:
  prim - Primary database
  stb1 - Logical standby database
  stb2 - Physical standby database

Current status for "DG_DEV":
SUCCESS

Ей, най-после всичко му е наред! Сега вече мога да го чупя…

 Posted by at 10:50

  One Response to “DataGuard закачка”

 1. Друг вариант за действие:
  SHOW RESOURCE alabala ‘InconsistentProperties’;

Sorry, the comment form is closed at this time.