дек. 142007
 

Искам да опиша още някоя мотика, дано съм полезен на някого.

В голямо приключение ме хвърли липсата на raw интерфейса. И понеже не е спешно, помолих един Linux разбирач да се бори малко с Metalink note 465001.1 „Configuring raw devices for Oracle 10gR2 (10.2.0) Clusterware on Red Hat/Enterprise Linux 5 (RH/EL5)“. Голяма загуба на време – описания там метод не работи върху моята система. Просто scsi_id не връща никакъв резултат при мен.

На края компилирах 2-3 решения и успях да намеря работещото за мен. Оправията е в настройката на следните 2 файла:

[root@RAC1 ~]# cat /etc/udev/rules.d/60-raw.rules
ACTION=="add" KERNEL=="sdb1", RUN+="/bin/raw /dev/raw/raw1 %N"
ACTION=="add" KERNEL=="sdc1", RUN+="/bin/raw /dev/raw/raw2 %N"
ACTION=="add" KERNEL=="sdd1", RUN+="/bin/raw /dev/raw/raw3 %N"

[root@RAC1 ~]# cat /etc/udev/rules.d/99-raw-perms.rules
KERNEL=="raw1", MODE="0640", GROUP="oinstall", OWNER="root"
KERNEL=="raw2", MODE="0640", GROUP="oinstall", OWNER="root"
KERNEL=="raw3", MODE="0640", GROUP="oinstall", OWNER="oracle"

Това решение си има слабо масто: при размествне на дискове (примерно добавяне на нов диск, раместване на кабели и контролери) се променят буквите sdb, sdc, sde… Но в случай, че scsi_id не работи, не виждам друг вариант, освен описания тук.

Следващата мотика е, че root.sh, при пускането върху последния нод, пуска vipca и гърми с:

Running vipca(silent) for configuring nodeapps
/home/oracle/crs/oracle/product/10/crs/jdk/jre//bin/java: error while loading
shared libraries: libpthread.so.0: cannot open shared object file:
No such file or directory

Оказа се, че това е бъг, породен от workaround на някакъв стар бъг в тредовете на Linux. В RHEL5 бъга в тредовете е оправен и вече oracle-ския workaround гърми. За щастие оправията е лесна – променят се файловете $ORA_CRS_HOME/bin/vipca, $ORA_CRS_HOME/bin/srvctl и $ORACLE_HOME/bin/srvctl (потробности в Metalink note 414163.1).

За сега – толкова. Сигурен съм, че с това писание ще помогна доста на някой закъсал. Благодарности приемам и по мейла, но ги предпочитам в течен вид…

 Posted by at 18:18

Sorry, the comment form is closed at this time.