май 122008
 

Много са сферите на човешкото познание, в които опита на „старите“ се цени. Но това често не стои така в сферата на компютърните науки (по-точно практики), където развитието е брутално бързо и често се оказва, че старите знания са в тежест.

Има една стара легенда относно индексите и таблиците, според която изнасянето на индексите в отделен tablespace помага за повишаване на производителността. Това отдавна не е вярно, поне при Oracle. Но тази легенда е толкова здраво вдълбана в съзнанието на хората, че понякога трябва да извадиш един чувал аргументи и пак не остават убедени.

В последните няколко седмици Richard Foote наистина развенчава мита за ползите от физическо разделяне на индекси от таблици. Статиите са доста подробни и (поне за мен) интересни. Нека който се интересува да хвърли едно око тук:

Separate Indexes From Tables, Some Thoughts Part I (Everything In Its Right Place)

Separate Indexes From Tables, Some Thoughts Part II (There There)

Separate Indexes From Tables, Some Thoughts Part 1.5 (Think For Yourself)

Indexes In Their Own Tablespace: Availabilty Advantages (Is There Anybody Out There?)

Indexes In Their Own Tablespace: Recoverability Advantages (Get Back)

Между другото, Richard Foote се занимава да срива и други митове като честата нужда от rebuild на индекс, увеличаването на височината на инексното дърво, ползата от големи блокове за индекса (нещо, в което и аз вярвах преди време) и други. Приятно четене!

 Posted by at 11:29

Sorry, the comment form is closed at this time.